O NAS

Teatr NOWEGO jest niezależnym, szczecińskim teatrem autorskim. Tworzą go młodzi ludzie –  duet aktorski – Ewa Chmielewska i Dominik Smaruj.
Spektakle realizowane są w formie, którą cechuje zabawa konwencjami i zamierzony eklektyzm. W jednym spektaklu przeplatamy różne formy teatralne oraz typy aktorstwa.

 

Źródeł tych form można doszukiwać się w różnych epokach i nurtach teatru. Często włączane są elementy ruchowe, układy choreograficzne a także muzyka.

 

NOWEGO w realizacjach teatralnych przeważnie porusza tematykę dotyczącą zagadnień, które spełniają niezbędny dla nas, jako twórców, warunek ważności.

AKTORZY

Ewa Chmielewska – teatrem zainteresowała się przypadkiem, który po kilku latach z nastoletniej pasji rozwinął się w świadomy życiowy wybór. Teatrem zajmuje się od strony praktycznej jak i teoretycznej. Jako artystkę interesuje ją poszukiwanie pewnego uniwersalizmu teatru jako sztuki społecznej i bliskiej ludziom przez eksperymenty na płaszczyźnie języka i formy.

 

Dominik Smaruj –  spotkanie z teatrem pozwoliło mu na głębsze poznanie siebie. Dzięki wytrwałości zaczął prowadzić własny teatr. W teatrze poszukuje zaangażowania, autentyczności wypowiedzi i spotkania z widzem. Doświadczanie teatru oraz czerpanie z elementów filozofii wschodniej prowokuje go każdego dnia do bycia “bardziej” w życiu i na scenie.

NAGRODY

Aktorzy zdobyli 21 Nagród Głównych, w tym 17 pierwszych miejsc, 3 drugie i 1 trzecie, przyznanych przez liczne grona jurorskie w których składy wchodzili znani twórcy i krytycy polskiego teatru, tacy jak Jan Peszek, Leszek Mądzik, Wojciech Wysocki, Tomasz Man, Janusz Opryński, Lech Raczak. Zostali dodatkowo nagrodzeni 22 Wyróżnieniami, w tym: Nagrodami Publiczności, Nagrodą Aktorską dla Ewy Chmielewskiej i Dominika Smaruja oraz Wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez TVP Kultura.

 

NAJWAŻNIEJSZE WYRÓŻNIENIA

 

Nagroda Główna – 1 miejsce na XXII Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym „Dionizje”

Wyróżnienie w konkursie „Dolina Kreatywna” organizowanego przez stację TVP Kultura w kategorii „Teatr”

Nagroda Główna – Grand Prix oraz tytuł „Najlepszego teatru studenckiego w Polsce” na Wielkim Finale I edycji Ligi Teatrów Studenckich

Nagroda Główna – Grand Prix „Złoty Róg Myśliwski Króla Jana” oraz nagroda publiczności na XXXI Biesiadzie Teatralnej

Nagroda Główna – Grand Prix na XXXII Łódzkich Spotkaniach Teatralnych

RECENZJE

“Przywracacie mi wiarę w teatr”. - Ryszard Kawalec.
Robią teatr wymagający sporych umiejętności aktorskich i dyscypliny, bo nie da się tu ukryć za inscenizacją. Prosty i w tej prostocie ujmujący”. - Joanna Targoń
Panakeia toczy się na styku realności i fantazji. Pojawiają się czytelne aluzje do dzisiejszej rzeczywistości; przy czym o współczesnych lękach, niepokojach (...)”. - Julia Lizurek
Lubię ten rodzaj poczucia humoru, lubię autoironię i nawet małe prywatne wycieczki. W końcu, lubię również burleskę w Waszym wykonaniu!”. - Paula Maćczak